ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემები


ბოლო წლების განმავლობაში მწვანე ბარათის გათამაშებაში საქართველოდან რეგისტრირებული და მოგებული აპლიკანტების სტატისტიკა ასეთია:

2012 წელს: რეგისტრირებული 49 276, მოგებული 620;

2013 წელს: რეგისტრირებული 53 625, მოგებული 723;

2014 წელს: რეგისტრირებული 46 451, მოგებული 806;

2015 წელს: რეგისტრირებული 53 395, მოგებული 804;

;;